Leta i den här bloggen

fredag 11 maj 2018

Duodecimissa haaraketjuisista aminohapoista (BCAA) mainintaa

Leusiinia , valiinia ja isoleusiinia on  hyvin  saatavilla  ravinoproteiinissa  esim kalaravinnossa ja palkokasviperäisessä ravinnossa. Koska ne ovat essenttiellejä  aminohappoja ja kuuluvat  20  struktuuriaminohappojen joukkoon, niitä on luonnollisesti kaikissa proteiineissa jonkin verran, mutta  mainituista ruoista niiden saatavuus on  niiden suhteen  edullisesti painottuva.

 Siteeraan Duodecimin artikkelia :

"Haaraketjuiset aminohapot liittyvät muistisairauden riskiin.

" Haaraketjuisten aminohappojen (BCAA, Branched Chain Amino Acids)   leusiinin, isoleusiinin ja valiinin suuremmat pitoisuudet veressä ovat yhteydessä muistisairausriskin pienenemiseen.
Tämän yhteyden todettiin liittyvän yleisesti muistisairauksien riskiin ja kohdennetusti Alzheimerin tautiin, joka on yleisin muistisairaus. Tulos selvisi laajassa kansainvälisessä väestöpohjaisess tutkimuksessa, jossa seurattiin etenevässä tutkimusastelmassa usean vuoden ajan viidessä eri maassa yli 20 000 henkilön riskiä sairastua muistisairauteen. Seurannan aikana tutkimusaineistossa ilmeni 995 uutta musitisairaustapausta.

Aikaisemmissa tutkimuksissa haaraketjuisten aminohappojen on todettu liittyvän suurentuneeseen  diabetesriskiin, minkä vuoksi muistisairaudelta suojaava löydös oli yllättävä. Löydös oli kuitenkin samansuuntainen kaikissa tutkimukseen osallistuneissa väestöissä eikä selittynyt todetulla diabeteksella, sydän- ja verisuonitautien riskitekijöillä, koulutustasolla tai apolipoproteiini E.n genotyypillä.  Mahdollinen ennenaikainen kuolemakaan ei selittänyt todettua yhteyttä. Huolimatta siitä, että verinäytteet oli otettu useita vuosia ennen taudin puhkeamista, tutkijat eivät voineet sulkea pois muistisairauden hyvin varhaisessa ja subkliinisessä vaiheessa tapahtuvien ravitsemuksen muutosten ja muiden elintapamuutosten vaikutuksia tulokseen.

Tutkimuksessa määritettiin verestä myös iso joukko muita aineenvaihduntatuotteita, ja kyseessä onkin yksi laajimmista tutkimuksista, joissa on systemaattissti määritetty pienimolekyylisiä aineenvaihduntatuotteita ja tutkittu niiden yhteyttä musitisairauksien riskiin. Systemaattisen aineenvaihduntatutkimuksen keinoin voidaan selvittää sairauksien aiheuttamia varhaisia muutoksia elimistön toimintaan sekä aineenvaihdunnallisia riskitekijöitä, jotka vaikuttavat sairauksien syntyyn.

Edellä mainittujen löydösten lisäksi tässä tutkimuksessa havaittiin, että kreatiini ja kaksi VLDL-spesifistäå lipidialaluokkaa olviat yhteydessä muistisairausriskin pienentymiseen.  Lisäksi yksi HDL- ja yksi VLDL-spesifinen lipidialaluokka liittyivät suurentuneeseen muistisairausriskiin.

Tarvitaan lisätutkimusta siitä, ovatko löydetyt aineenvaihduntatuotteet syysuhteessa muistisairauteen vai pikemminkin alkavan subkliinisen muistisairauden varhaisia merkkiaineita. Jälkimmäisessäkin tapauksesa löydökset ovat arvokkaita, koska ne voivat olla avuksi muistisairauspotilaiden aikaisemmassa tunnistamisesa ja hoitoon saattamisessa".


Huom. löytyy kyllä vastakkaisiakin mielipiteitä netistä:
https://www.researchgate.net/figure/Hypothetical-effects-of-raised-circulating-levels-of-branched-chain-amino-acids_fig1_320506319
Tässä linkissä katsotaan näkökohdasta LNAA ja  Blood Brain Barrier. ( Large Neutral Amino Acids, jotka kilpailevat keskenään aivoon pääsystä: toinen joukko on nämä  BCAA ja toinen joukko on AA, Aromatic Aminoacids).

Yleensä kuitenkin kyse on proteiini ja energia vajeesta (PEM)   muistisairailla. eikä varsinaisesti katabolinen tai  postprandiaalinen  veripitoisuus sinänsä kerro tilannetta, miten  nämä essentiellit aminohapot  inkorporoituvat proteiineihin, rakenne tai funktioproteiineihin, joita on  tuhansia jatkuvassa  turn over tapahtumassa. Jokaisen rakenneaminohapon tarve eri replikaatioihin on   aina olemassa.  Anabolia tai katabolia  ei myöskään näy  yhden hetken veripitoisuudesta.
Jo pelkästään immuunijärjestelmän puolella on  proeiinien syntetioitumistarve  aina olemassa.  sitä Paitsi kala ja papuravinto on suositeltua diabeetikon ruokaa, kuitupitoisen vihanneksen ja hiilihydraatin kansa  tosiaan pitää verensokerin kurissa.   Vanhat sukupolvet, joilla  oli todellakin hyvä muisti , käyttivät yksinkertaista kala- ja papuruokaa eikä  valkoisen  sokerin tehtailua ollut.
Omasta puolestani  en ole ollenkaan  varma   veripitoisuuksien  merkityksestä muistisairauteen.  Korrelaatio voi olla kataboliaan tai aliravitsemukseenkin.  Joka tapauksesas on hyvä kun korostetaan ravinnon merkitystä. kalaravinto ja leguminosae mm.  Miten ihmeessä  diabeetikoista  on saatu  tuolalisia  tuloksia, mikä artikkeli mainitsi leusiinin suhteen? Leusiinihan kuten arginiini on insuliinin eristystä stimuloiva. Kommentoinpa vain.

lördag 5 maj 2018

Proteiiin saannin tarkistus

Suurempi proteiinin saanti ja terveellinen ruokavalio voivat estää lihasmassan ja lihasvoiman menetystä ikääntyneillä

Väitös ravitsemustieteen alalta
Väittelijä: MSc Masoud Isanejad
Aika ja paikka: 23.3.2018 klo 12, Snellmania SN200, Kuopion kampus
Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan suurempi proteiinin saanti ja terveellinen ruokavalio voivat estää lihasmassan ja lihasvoiman menetystä ikääntyneillä. Sarkopenialla tarkoitetaan lihasmassan ja lihasvoiman menetystä, joka on keskeinen syy gerasteniaan eli hauraus-raihnausoireyhtymään sekä itsenäisyyden vähenemiseen ikääntyneillä. Masoud Isanejadin väitöskirjassaan esittämät tulokset osoittavat, että suurempi proteiinin saanti ja terveellisen ruokavalion kuten Itämeren tai Välimeren ruokavalion noudattaminen estävät sarkopenian kehittymistä ikääntyneillä.

Riittävä proteiinin saanti on tärkeää ikääntyneillä

Ruokavalion proteiini on olennainen ravintoaine ikääntyessä. Iän myötä syödyn ruoan määrä voi pienentyä, ja samalla vähenee proteiinin saanti. Pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaan ikääntyneiden tulisi saada proteiinia päivittäin 1,1-1,3 grammaa painokiloa kohden hyvän terveydentilan, lihasmassan ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Isanejadin tutkimus osoitti, että naisilla, jotka saivat suositellun määrän proteiinia ruokavaliostaan, oli vähemmän lihasmassan menetystä, suurempi lihasvoima ja parempi toimintakyky.

Ruokavalion laatu tärkeä myös lihaksistolle

Perinteisesti ravitsemustieteessä on tutkittu yksittäisiä ravintoaineita. Tarkastelemalla ruoka-aineita ja ruokavalion laatua voidaan tutkia ravitsemusta terveyden edistämisessä laajemmin. Ruokavaliomallit ovat käytännöllinen ja helposti ymmärrettävä pohja ravitsemusneuvonnalle ikääntyneillä. Väitöstutkimus osoitti, että Itämeren tai Välimeren ruokavalion noudattaminen voi estää sarkopenian ilmaantumista.
Väitöstutkimuksen päätavoitteena oli tutkia ruokavalion proteiinin ja ruokavalion laadun yhteyttä lihaksiston ja luuston terveyteen suomalaisilla ikääntyneillä naisilla. Lihasmassaa, lihasvoimaa, toimintakykyä ja luuston mineraalitiheyttä tutkittiin naisilla, joilla proteiinin saanti vaihteli. Naisten proteiinin saanti luokiteltiin suosituksen alittavaan tai suosituksen mukaiseen saantiin tai neljänneksiin. Kehonpainon vaihtelu otettiin huomioon, koska se vaikuttaa lihasmassan vähenemiseen.
Master of Science Masoud Isanejadin väitöskirja Nutrition and musculoskeletal health among older people tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Kirsti Uusi-Rasi UKK-Instituutista ja Tampereen yliopistosta, ja väitöstilaisuuden valvojana dosentti Arja Erkkilä Itä-Suomen yliopistosta.
Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12925?encoding=UTF-8
Nutrition and musculoskeletal health among older people
Isanejad, Masoud
Itä-Suomen yliopisto,2018
Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences.,453
(pdf, 1.93 MB)

tisdag 6 februari 2018

Ps.89:15,16

6.2.2018,10:15.Sana psalmista 86:15,16.
(A Maskil of Ethan the Ezrahite) Blessed are the people who know the festal shout, who walk , o Lord, in the light of thy countenance;who exult in thy name all the day, and extol thy righteousness.

torsdag 6 juli 2017

Etikkahaposta glysiiniksi ( alfa-aminoetikkahapoksi)

Alfa- AMINOHAPPORAKENTEESTA

Kaksi hiiliatomia C2 on  etikkahapossa acetic acid ( C2:0) 

Glysiinissä on sen lisäksi yksi aminoryhmkä -NH2

Keho rakentaa hiiliketjuista karboksyylihapoista ( C.- päädyssä on COOH-ryhmä, karboksyyliryhmä) 
pienistä orgaanisista hapoista ja pitemmistä, jo  rasvahapoiksi sanotuista karboksyylihaposita,  käsin aminohappoja.
Etikkahappo on C-COOH kahden hiilen happo.
 Hiileen mahtuu neljä sidosta, joten  tässä yllä  en laittanut  näkyviin protoneja, vetyjä 
Tässä laitan vedyt näkyviin:  CH3-C(O)OH .

COOH ryhmän vieressä oleva ensimmäin hiili on alfahiili.
Alfa-hiileen tulee transaminaatiolla aminoryhmä -NH2) . Entsyymit ovat sitä transaminaatiota varten. 

Jos ETIKKAHAPPO eli asetaatti (Acetic Acid), saa alfa-hiileen aminoryhmän, siitä tulee
alfa-amino-etikkahappo. Tämä on saanut nimen GLYSIINI (Glycine).

Glysiini on proteogeeninen aminohappo. Se menee kasvi ja eläinkunnassa proteiinien tekemiseen. Esim soijan nimenä on Glycine Max. 

Ihmisessä glysiiniä on kollageenissa joka kolmas aminohappo.
 
C on hiiliatomi Carbonum), kolatom
H on vetyatomi (Hydrogenum) , väteatom
O on happiatomi (Oxygenum) , syreatom
N on typpiatomi (Nitrogenum) , kväveatom

Glysiini on pienin alfa-aminohappo. 
 
Sen lyhennys on Gly, tai proteiinin rakenteen peptidijärjestyksissä G.

Jos tutkitaan esim kollageeni1 proteiinista kaikki aminohappotyypit ja katsotaan kuinka paljon niistä on glysiinejä, glysiinin osuudeksi tulee miltei kolmasosa.

Sen takia geneettinen järjestelmä, joka liittää glysiiniä aminohappoketjuun, on tärkeä ihmisen normaalin fyysisen rakenteen koostamisessa. (GARS , sen entsyymin geeni, joka suorittaa  tällaista)

Sen lisäksi jokaisen eri proteiinin DNA koodit ovat olennaiset  ( jokaiselle uudelle yksilölle individuellisti annettu, uudisluotu toteutumismahdollisuus, se malli ja järjestys, jolla kehokoneisto koostaa peptidit) 

Eri proteiinien koodeissa, geenissä, voi jo olla jokin muuntuma, jolloin tarvittavan proteiinin ”optimaalinen” tuotanto voi olla haittaantunutta, vaikka normaalisti valmistuneen glysiinin oma liittäminen tRNA-syntetaasilla (GARS) peptidiin olisikin moitteeton. 

Opetimaalisella on maailamssa suuret raja-arvot ottaen huomioon että vaikka eletään maapallolla avaruus ympärillä, elinkykyistä kansaa on miljardittain, joten varsinaisesti nämä proteiinijärjestelmät ovat hyvin konservoituja ja jos ne eivät toimisi, hedelmöittyminenkin jo olisi heikkoa ja  alkiot eivät edes kehittyisi sikiöasteelle tai syntyisi ilmasto-olosuhteisiin,  poistuminen  emokehosta jo olisi liika stressi, ylivoimaista aikka koko  lääketieteen tekniikka olisi apuna.

 Mitä sitten jää pohdittavaksi se on hienosäätöä tällä alalla. Jokainen uusi yksilö on uusi kombinaatio elinkykyisistä elinmahdollisuuksista ja sen takia voidaan sanoa, että pojasta polvi paranee ja se ehkä on takana maailman väkiluvun kasvussa. Toivottavasti nuori väki ymmärtää, että kannataa hankkia jlkeläiset   nuorina aikuisina.  Luoja kyllä luo niitä kombinaatioita ja  parempia elinmahdollisuuksia on luvassa loogisesti ajatellen.

Muistiin 6.7. 2017

Aminohappojen tRNA-ligaasigeenejä lisää


Name/Gene IDDescriptionLocationAliasesMIM
ID: 8923217
tRNA [Homo sapiens ssp. Denisova (Denisova hominin)]Chromosome MT, NC_013993.1 (5583..5651, complement)

ID: 6775093
tRNA [Homo sapiens neanderthalensis (Neandertal)]Chromosome MT, NC_011137.1 (5582..5650, complement)

ID: 4553
mitochondrially encoded tRNA alanine [Homo sapiens (human)]Chromosome MT, NC_012920.1 (5587..5655, complement)MTTA, TRNA
ID: 9255
aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 1 [Homo sapiens (human)]Chromosome 4, NC_000004.12 (106315610..106349225)EMAP2, EMAPII, HLD3, SCYE1, p43603605
ID: 3735
lysyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 16, NC_000016.10 (75627724..75647687, complement)CMTRIB, DFNB891, KARS2, KRS, KARS601421
ID: 8565
tyrosyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 1, NC_000001.11 (32775239..32818032, complement)CMTDIC, TYRRS, YRS, YTS603623
ID: 2058
glutamyl-prolyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 1, NC_000001.11 (219968600..220046658, complement)EARS, GLUPRORS, PARS, PIG32, QARS, QPRS138295
ID: 16
alanyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 16, NC_000016.10 (70252295..70289550, complement)CMT2N, EIEE29601065
ID: 51520
leucyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 5, NC_000005.10 (146113026..146182787, complement)HSPC192, ILFS11, LEURS, LEUS, LFIS, LRS, PIG44, RNTLS, hr025Cl, LARS151350
ID: 7453
tryptophanyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 14, NC_000014.9 (100333788..100376343, complement)GAMMA-2, IFI53, IFP53191050
ID: 54901
CDK5 regulatory subunit associated protein 1-like 1 [Homo sapiens (human)]Chromosome 6, NC_000006.12 (20534457..21232404)
611259
ID: 55157
aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)]Chromosome 1, NC_000001.11 (173824645..173858544)ASPRS, LBSL, MT-ASPRS610956
ID: 5917
arginyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 5, NC_000005.10 (168486458..168519306)ArgRS, DALRD1, HLD9107820
ID: 2617
glycyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 7, NC_000007.14 (30594565..30634033)CMT2D, DSMAV, GlyRS, HMN5, SMAD1600287
ID: 60528
elaC ribonuclease Z 2 [Homo sapiens (human)]Chromosome 17, NC_000017.11 (12991612..13018064, complement)COXPD17, ELC2, HPC2605367
ID: 4141
methionyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 12, NC_000012.12 (57487953..57516655)CMT2U, ILFS2, ILLD, METRS, MRS, MTRNS, SPG70156560
ID: 51095
tRNA nucleotidyl transferase, CCA-adding, 1 [Homo sapiens (human)]Chromosome 3, NC_000003.12 (3126916..3152503)CCA1, CGI-47, MtCCA, SIFD612907
ID: 23395
leucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)]Chromosome 3, NC_000003.12 (45388561..45548842)LEURS, PRLTS4604544
ID: 6301
seryl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 1, NC_000001.11 (109213893..109238182)SERRS, SERS607529
ID: 3035
histidyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 5, NC_000005.10 (140673904..140691727, complement)HRS, USH3B142810

ARS geenejä

Name/Gene IDDescriptionLocationAliasesMIM
ID: 9255
aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 [Homo sapiens (human)]Chromosome 4, NC_000004.12 (106315610..106349225)EMAP2, EMAPII, HLD3, SCYE1, p43603605
ID: 7965
aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 2 [Homo sapiens (human)]Chromosome 7, NC_000007.14 (6009241..6023834)JTV-1, JTV1, P38600859
ID: 2058
glutamyl-prolyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 1, NC_000001.11 (219968600..220046658, complement)EARS, GLUPRORS, PARS, PIG32, QARS, QPRS138295
ID: 9521
eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon 1 [Homo sapiens (human)]Chromosome 6, NC_000006.12 (8073360..8102595, complement)AIMP3, P18609206
ID: 1191
clusterin [Homo sapiens (human)]Chromosome 8, NC_000008.11 (27596917..27616717, complement)AAG4, APO-J, APOJ, CLI1, CLU2, KUB1, NA1/NA2, SGP-2, SGP2, SP-40, TRPM-2, TRPM2, CLU185430
ID: 170547
aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 pseudogene 1 [Homo sapiens (human)]Chromosome 20, NC_000020.11 (14127331..14128413)SCYE1P, bA400P21.1
ID: 100873064
aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 pseudogene 2 [Homo sapiens (human)]Chromosome 1, NC_000001.11 (172885947..172886258, complement)

ID: 3735
lysyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 16, NC_000016.10 (75627724..75647687, complement)CMTRIB, DFNB891, KARS2, KRS, KARS601421
ID: 4141
methionyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 12, NC_000012.12 (57487953..57516655)CMT2U, ILFS2, ILLD, METRS, MRS, MTRNS, SPG70156560
ID: 8565
tyrosyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 1, NC_000001.11 (32775237..32818032, complement)CMTDIC, TYRRS, YRS, YTS603623
ID: 5859
glutaminyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 3, NC_000003.12 (49095932..49105129, complement)GLNRS, MSCCA, PRO2195603727
ID: 5917
arginyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 5, NC_000005.10 (168486458..168519306)ArgRS, DALRD1, HLD9107820
ID: 51520
leucyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 5, NC_000005.10 (146113026..146182787, complement)HSPC192, ILFS11, LEURS, LEUS, LFIS, LRS, PIG44, RNTLS, hr025Cl, LARS151350
ID: 3376
isoleucyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 9, NC_000009.12 (92210207..92293756, complement)GRIDHH1, ILERS, ILRS, IRS, PRO0785, IARS600709
ID: 6386
syndecan binding protein [Homo sapiens (human)]Chromosome 8, NC_000008.11 (58553169..58582860)MDA-9, MDA9, ST1, SYCL, TACIP18602217
ID: 1615
aspartyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 2, NC_000002.12 (135905881..135986046, complement)HBSL, aspRS603084
ID: 8880
far upstream element binding protein 1 [Homo sapiens (human)]Chromosome 1, NC_000001.11 (77944055..77979494, complement)FBP, FUBP, hDH V603444
ID: 3094
histidine triad nucleotide binding protein 1 [Homo sapiens (human)]Chromosome 5, NC_000005.10 (131159283..131165348, complement)HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1601314
ID: 23395
leucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)]Chromosome 3, NC_000003.12 (45388561..45548842)HLASA, LEURS, PRLTS4, mtLeuRS604544
ID: 55157
aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)]

onsdag 5 juli 2017

Alfa-keto voihaposta sitruunahapposykliin.( Biotiini, B12 vitamiini)

Treoniinidehydrataasientsyymi tekee treoniinista (T)   alfaketovoihappoa.
Myös cystathionista ja metioniinista (M)  sekä homocysteiinistä tulee alfaketovoihappoa. (alfa-keto butyrate )
Wikipedia esittää hienosti, miten tästä sitten eteenpäin saadaan hiiliketjut talteen  aktiovidun propionihapon  asetuttua mitokondrioon  ja siellä käsiteltäväksi - ensin tämä 3 hiilen aktivoitu rasvahappo pidennetään  biotiinin avulla ja syntynyt metyylimalonihappo (MMA)   "väännetään" ja "oikaistaan" B12- vitamiinin avulla  meripihkahappohahmoon,  jolloin se kelpaa sitruunahapposykliin.
(  siitä kohdasta, missä on meripihkahappo, succinate) .
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-Ketobutyric_acid 

 Löytyi netistä kuva ( vasemmalla metyylimaloni happo ja oikealla B12 vitamiinin avulla  "oikaistuksi väännetty  meripihkahappo".
 http://www.biotage.com/news/application-suite-for-extraction-of-methylmalonic-acid

"Methylmalonic acid (MMA) in serum is measured to help diagnose a number of disorders, primarily vitamin B12 deficiency. This suite of application notes describe the extraction of MMA from serum using a number of different extraction techniques (solid phase extraction, phospholipid depletion and supported liquid extraction)".
Structures of methylmalonic acid (MMA) and succinic acid (SA).
Structures of methylmalonic acid (MMA) and succinic acid (SA).


Suomalainen Wikipediateksti on ilmestynyt alkuvuodesta 2017.

α-Ketovoihappo eli alfaketovoihappo (C4H6O3) on ketokarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä esiintyy välituotteena aminohappojen biosynteesi- ja hajotusreaktioissa.
α-Ketovoihappoa muodostuu treoniinista treoniinideaminaasin katalysoimana. Yhdistettä muodostuu myös kysteiinin biosynteesin sivutuotteessa, kun kystationiini hajoaa kysteiiniksi ja α-ketovoihapoksi kystationaasin katalysoimana. Näissä reaktioissa muodostunut α-ketovoihappo voidaan prosessoida edelleen propionyylikoentsyymi-A:ksi α-ketohappodehydrogenaasikompleksin katalysoimana. Eräät eliöt kykenevät syntetisoimaan isoleusiinia α-ketovoihaposta.[2][3][4]
Sotoloni on laktoneihin kuuluva aromiyhdiste, joka antaa ranskalaiselle viinille Vin jaune sen tyypillisen maun. Sotolonia muodostuu viiniin käymisprosessin aikana asetaldehydistä ja α-ketovoihaposta.