Leta i den här bloggen

torsdag 15 oktober 2015

Isoleusiini- tRNA- syntetaasi. Geeni IARS. . Essentielli aminohappo Isoleusiini on ravinnossa saatava).

Geeni IARS,,  isoleucyl-tRNA synthetase [ Homo sapiens (human) ]

Gene ID: 3376, updated on 4-Oct-2015
Official Symbol
IARSprovided by HGNC. Kromosomi 9q21.
Official Full Name
isoleucyl-tRNA synthetase provided by HGNC
Primary source
HGNC:HGNC:5330
Gene type
protein coding
Also known as
IRS; ILRS; IARS1; ILERS; PRO0785
Summary
Aminoacyl-tRNA synthetases catalyze the aminoacylation of tRNA by their cognate amino acid. Because of their central role in linking amino acids with nucleotide triplets contained in tRNAS, aminoacyl-tRNA synthetases are thought to be among the first proteins that appeared in evolution. Isoleucine-tRNA synthetase belongs to the class-I aminoacyl-tRNA synthetase family and has been identified as a target of autoantibodies in the autoimmune disease polymyositis/dermatomyositis. Alternatively spliced transcript variants have been found. [provided by RefSeq, Nov 2012]
 
SUOMENNOSTA :
 
Aminohappo-tRNA- syntetaasit katalysoivat tRNA- molekyylien aminoasylaatiota  niiden  kantaman ominaiskoodin aminohapolla. Koska näillä  syntetaasseilla   on keskeinen osuus aminohapon linkitsemisessä nukleotiditriplettiin (antikodoniin) , jota tRNA kantaa, niin arvellaan aminohappo-tRNA-proteiinien olevan  evoluution ensimmäiset proteiinit

(Professori Arell Turun Yliopsitossa sanoi: Aluksi oli Aminohappo)

tRNA:n metylaatio: rakenne aspartaatin methyltransferaasi 11. geeni TRDMT1

TRDMT1 tRNA aspartic acid methyltransferase 1 [ Homo sapiens (human) ]

Gene ID: 1787, updated on 4-Oct-2015
Official Symbol
TRDMT1provided by HGNC
Official Full Name
tRNA aspartic acid methyltransferase 1provided by HGNC
Primary source
HGNC:HGNC:2977
See related
HPRD:16001; MIM:602478
Gene type
protein coding
Also known as
DMNT2; DNMT2; PUMET; RNMT1; MHSAIIP
Summary
This gene encodes a protein responsible for the methylation of aspartic acid transfer RNA, specifically at the cytosine-38 residue in the anticodon loop. This enzyme also possesses residual DNA-(cytosine-C5) methyltransferase activity. While similar in sequence and structure to DNA cytosine methyltransferases, this gene is distinct and highly conserved in its function among taxa. [provided by RefSeq, Jun 2010]
Orthologs

jatkoa, Aminohappojen tRNA

Search results

Items: 21 to 40 of 1100

Name/Gene IDDescriptionLocationAliasesMIM
ID: 4567
mitochondrially encoded tRNA leucine 1 (UUA/G) [Homo sapiens (human)]Chromosome MT, NC_012920.1 (3230..3304)MTTL1, TRNL1
ID: 3376
isoleucyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 9, NC_000009.12 (92210207..92293756, complement)IARS1, ILERS, ILRS, IRS, PRO0785600709
ID: 10667
phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)]Chromosome 6, NC_000006.12 (5261018..5771583)COXPD14, FARS1, HSPC320, PheRS, dJ520B18.2611592
ID: 10056
phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunit [Homo sapiens (human)]Chromosome 2, NC_000002.12 (222571443..222656355, complement)FARSLB, FRSB, HSPC173, PheHB, PheRS609690
ID: 55687
tRNA 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate methyltransferase [Homo sapiens (human)]Chromosome 22, NC_000022.11 (46335401..46357340)LCAL3, MTO2, MTU1, TRMT, TRMT1, TRNT1610230
ID: 2193
phenylalanyl-tRNA synthetase, alpha subunit [Homo sapiens (human)]Chromosome 19, NC_000019.10 (12922470..12933744, complement)CML33, FARSL, FARSLA, FRSA, PheHA602918
ID: 5859
glutaminyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 3, NC_000003.12 (49095932..49105129, complement)GLNRS, MSCCA, PRO2195603727
ID: 7407
valyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 6, NC_000006.12 (31777518..31795935, complement)G7A1, VARS2, VARS192150
ID: 1615
aspartyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 2, NC_000002.12 (135905881..135985684, complement)HBSL, aspRS603084
ID: 6897
threonyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 5, NC_000005.10 (33440696..33468091)ThrRS187790
ID: 7965
aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 2 [Homo sapiens (human)]Chromosome 7, NC_000007.14 (6009251..6023834)JTV-1, JTV1, P38, PRO0992600859
ID: 51067
tyrosyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)]Chromosome 12, NC_000012.12 (32725091..32755961, complement)CGI-04, MLASA2, MT-TYRRS, TYRRS610957
ID: 1787
tRNA aspartic acid methyltransferase 1 [Homo sapiens (human)]Chromosome 10, NC_000010.11 (17137802..17202071, complement)DMNT2, DNMT2, MHSAIIP, PUMET, RNMT1602478
ID: 833
cysteinyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)]Chromosome 11, NC_000011.10 (3000922..3057451, complement)CARS1, CYSRS, MGC:11246123859
ID: 283989
TSEN54 tRNA splicing endonuclease subunit [Homo sapiens (human)]Chromosome 17, NC_000017.11 (75515707..75524739)PCH2A, PCH4, PCH5, SEN54L, sen54608755
ID: 51091
Sep (O-phosphoserine) tRNA:Sec (selenocysteine) tRNA synthase [Homo sapiens (human)]Chromosome 4, NC_000004.12 (25120005..25160582, complement)LP, PCH2D, SLA, SLA/LP613009
ID: 54888
NOP2/Sun RNA methyltransferase family, member 2 [Homo sapiens (human)]Chromosome 5, NC_000005.10 (6599239..6633360, complement)MISU, MRT5, SAKI, TRM4610916
ID: 54938
seryl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)]Chromosome 19, NC_000019.10 (38915264..38930896, complement)SARS, SARSM, SERS, SYS, SerRS, SerRSmt, mtSerRS612804
ID: 124454
glutamyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)]Chromosome 16, NC_000016.10 (23522013..23557375, complement)COXPD12, MSE1, gluRS612799
ID: 57176
valyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)]Chromosome 6, NC_000006.12 (30914208..30926459)COXPD20, VALRSL, VARSL, VARS2612802

lördag 6 juni 2015

Histidiini, Urokaanihappo (UCA), optinen säteily, elektromagneettinen säteily

Histidiiniaminohaposta muodostuva urokaanihappo (UCA) ihossa reagoi auringon UV-säteilylle muodonmuutoksella

Näin kesän lähestyessä valitsen kommentoitavaksi mielenkiintoisen kirjan ultraviolettivalon vaikutuksesta ihoon ja erityisesti ihossa oleva histidiiniaminohappoon (HIS), joka on ihon rakenneaminohappoja ja tekee muuntumisen urokaanihapoksi (UCA) ja siitä UV-energialla muodostuu eräänlainen ihoa suojaava tekijä. Asia on tiedetty urokaanihapon muutoksen osuudelta jo 1960-luvulla ja tästä on tekstiä mm amerikkalaisella Harperilla.
UV valon allonpituudet ovat A 320-400 nm, B 290-320 nm ja C <290 nm.="" p="">
Urokaanihappoa (UCA) muodostuu lähinnä UVB-ja UVC vaikutuksesta vanhan tiedon mukaan. 230-320 nm. KTS kuva Trans-urokaanihappo, Cis-urokaanihappo, tUCA, cUCA
Kaksi perusisomeerimuotoa ovat trans- muoto- ja cis- muoto on viitteessä. Pienestä valokvantista trans-muoto isomerisoituu cis-muotoon.


http://www.pnas.org/content/103/46/17420
  Our findings identify cis-UCA as a serotonin receptor ligand and indicate that the immunosuppressive effects of cis-UCA and UV radiation are mediated by activation of the 5-HT2A receptor.(2006)

STUK.fi kertoo myös urokaanihaposta optista säteilyä käsittelevässä kirjassaan,, että  proteiinien, urokaanihapon ja DNA:n absorptiohuiput (maksimit) ovat allonpituusvälillä 260- 280 nm eli UV-C aallonpituusalueella (Sivulla 150 . kirjassa R pastila (toim).Ultravioletti-ja laseräteily.2009)

Urokaanihapon biokemian erikoistuntija ja tutkija nuori ruotsalainen tiedemies Jonas Danielsson. Julkaisi kymmenen vuotta sitten väitöskirjatyön (2004), jota katselin 2007 aikoihin, koska siinä mainittiin kiinnostava urokaanihappo. Häneltä on muitakin julkaisuja urokaanihaposta:

LÄHDE: Jonas Danielsson Computational chemistry studies of UV induced processes in human skin (Stockholm University, 2004) ISBN 91-7265-960-2

J Danielssonin abstraktin sisältöä vuodelta 2004.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:191668/FULLTEXT01.pdf
“ Tämä väitöskirja esittää ja käyttää kemian tietokonetekniikkaa tutkittaessa kahta UV-valon aiheuttamaa ihmisihon prosessia. Ensimmäinen prosessi on urokaanihapon muuntuminen immunosuppressiiviseksi aineeksi. Toinen prosessi on 8-oxoguaniini-glykosylaasi-entsyymin entsymaattinen toiminta. Urokaanihapon osoittamaa fotokemiaa on selvitelty aikatekijästä riippuvan tiheyden funktionaalisen teorian avulla. Molekyylin vertikaaleja absorptiospektrejä on tutkittu niitten eri muodoissa ja eri miljöissä ja säteilyn eri aallonpituuksille on identifioitu fotokemiallisesti vastaavia tiloja. Molekulaariselta dynamiikaltaan simulaatiot urokaanihaposta kaasufaasissa ja vesiliuoksessa osoittivat huomattavaa joustavuutta; erityisesti cis-isomeerimuodolla osoittautui intra- ja intermolekulaarisissa interaktioissa olevan lisääntynyttä joustavuutta (flexibility).
Kehitettiin malli, jolla voitiin selvittää urokaanihapon kaasufaasin fotokemiaa. Voitiin osoittaa, että isomeeriseosten uudelleentulkinnoissa saatiin merkittävästi vahvistusta teorian ja kokeellisen tieteen kesken ja spektrin useisiin outoihin piirteisiin saatiin samalla selkoa. Cis –muoto on vahvasti absorboiva kaasufaasissa; trans- muodossa excitaatio laskee.
Sitten kehitettiin malli, jolla tutkittiin vesifaasin urokaanihapon fosfokemiaa. Tässä tilassa määrää kaksi stimuloitunutta (virittynyttä) erilaista muotoa fotoisomerisaation tehokkuutta.
Vesiliuoksessa on erilainen tilanne kuin kaasufaasissa. Molekyyli muuttuu anionikseen ja stabiloi tiloja, jotka ovat heikosti absorboivia. Aallonpituudella on merkitystä.
DNA: ta korjaava entsyymi 8–oxoguaniini glykosylaasi tutkittiin myös täällä tiheyden -funktioteorialla (density functional theory). Havaittiin, että aktiivin kohdan kriittinen aminohappo voi olla katalyyttinen voima usealla eri tavalla, joista tehokkainta esitettiin tässä kirjassa. ”Taustasta kirjoitan muistiin muutaman sanan.
”AURINKO on aikojen alusta ollut tärkeä lähimpänä säteilevänä tähtenä. Kosminen naapurimme antaa jatkuvan energiavuon ja tästä seuraa, että fotosynteettiset bakteerit, levät ja kasvit menestyvät ja tästä taas johtuu epäsuorasti kaikenlaisten maanpinnan elinmuotojen menestyminen.
Jotta ollenkaan elävä organismi pystyisi pysymään elossa ja käyttämään hyödyksi tällaista elektromagneettista säteilylajia ja muuntamaan sitä kemialliseksi energiaksi ja soluprosessien polttoaineeksi, täytyy organismin omata tiettyjä molekyylejä sitä varten. Näitä molekyylejä kutsutaan nimellä kromofori (cromophore). Näihin kuuluu klorofylli, joka on fotosynteesissä mukana. Retinaali, jota sijaitseee verkkokalvolla, rekisteröi valoa silmän sisällä.
Molekyylin kyky absorboida valoa ei aina tarkoita sitä, että tämä kehittyvä energia olisi keholle välttämättä hyödyllistä. Jos lisätyn energian kvanttia ei pystytä kontrolloimaan ja suuntaamaan, on todennäköisempää, että se aiheuttaa pikemminkin haittaa kuin hyötyä.
Yksi tunnettu esimerkki tällaisesta vauriosta on UV-säteilyn absorboituminen DNA-molekyyliin. ja tämä voi johtaa molekyylin kemialliseen muuntumisen (mutaatioon). Koska tämä DNA-molekyyli puolestaan kantaa itsessään koodistoa kaikelle solukoneistolle, muuntumisella voi olla katastrofaaliset seuraukset sekä yksilösolulle - ja siinä tapauksessa, jos mutaatio aiheuttaa kontrolloimatonta solun kasvua ja siitä johtuvaa tuumorimuutosta - koko elimistölle. Sen takia on koko keholle ollut tärkeää kehittää evoluution aikana mekanismeja, joilla voi korjata erilaisia DNA-vaurioita. ”

Suurin osa tiedemies Jonas Danielssonin väitöskirjaa keskittyy tutkimaan urokaanihappoa ( urocanic acid, UCA), joka on ollut laajasti eri tieteen haarojen kiinnostuksen kohteena kuten ympäristötieteen, ihotautien, immunologian ja fotokemian aloilla. Urokaanihappo omaa vuorovaikutusta UV-alueen fotoneitten kanssa. ja eräät näistä reaktioista tapahtuvat solutasossa ja organisminkin tasossa.
Vuonna 1874 keksittiin urokaanihappo koiran ( canis) virtsasta ja siitä sen nimikin johtuu. Mutta myöhemmin havaittiin, että tämä histidiinistä muodostuva happo on ihon normaalirakenneosa (1940-luvulla). Mutta vasta 1983 havaittiin toisen isomeerin (cis-UCA), jota UV-valon vaikutuksesta kemiallisella reaktiolla ja isomerisaatiolla muodostuu, vaikuttavan ihossa immunosuppresiivisesti (immunireaktioita vaimentavasti) ja tästä virisi laaja kiinnostus molekyyliä kohtaan. Sen jälkeen on edistytty monella tieteen rintamalla ja ymmärretään paremmin, miltä osin immuunireaktio estyy; mitä teitä käyttää tämä hyvin pienestä molekyylistä käsin tapahtuva immunologisen reaktiovasteen estymä, jossa jopa monisellulaarinen kaskadivaste voi kokonaan estyä; millainen on se reseptori, joka ottaa vastaan tämän signaalin ja minkälaisia ovat ne kemialliset reaktiot itse, mitkä aloittavat prosessin, kun fotoni on absorboitunut.
Vielä näissä aihepiireissa on monta vastaamatontakin kysymystä, mutta tässä väitöskirjassa on pyritty vastaamaan - aihepiiriä rajoittaen - viimeksi mainittuun kysymykseen, sillä juuri tällä alueella on yleensäkin fysikaalinen ja datorinen kemia erityisen soveltuvaa”.
Työn toinen osa selvitti hOGG1 entsyymitutkimuksilla DNA:n korjaantumista oksidaatiolla vaurioituneen guaniinista. Tämä entsyymi poistaa vaurioituneen guaniinin. Tämä oli ensimmäinen tutkimus juuri tästä asiasta. ”

fredag 5 juni 2015

Miten koffeiini vaikuttaa ihon fibroblasteihin

Drug Des Devel Ther. 2014 Oct 15;8:1923-8. doi: 10.2147/DDDT.S69791. eCollection 2014. Influence of caffeine and hyaluronic acid on collagen biosynthesis in human skin fibroblasts.

 Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää  koffeiinin  vaikutusta kollageenin biosynteesiin ihmisen ihon fribroblasteissa ja mikä on hyaluronaanin vaikutus tässä prosessissa.

 • AIM: The aim of this study was to evaluate the effect of caffeine on collagen biosynthesis in human skin fibroblasts and the influence of hyaluronic acid (HA) on this process.

 Materiaali ja metdit.  Kollageeni,  tritinoitu tymidiini-inkorporaatio ja prolidaasiaktiivisuus mitattiin  ihmisen ihon fibroblastiviljelmästä, jota oli käsitelty erilaisilla koffeiinimäärillä (1 mmol, 2 mmol, 5 mmol koffeiinia ja 500 mikromoolilla   hyaluronihappoa) (HA). Mitattiin  beta1-integriinireseptorin ilmenemä,  IGF-reseptorin fosfo-Akt proteiini ja MAPK ( eräs säätelijäkinaasi)

 • MATERIALS AND METHODS: Collagen, [(3)H]-thymidine incorporation, and prolidase activity were measured in confluent human skin fibroblast cultures that had been treated with 1, 2, and 5 mM caffeine and with caffeine and 500 μg/mL HA. Western immunoblot analysis was performed to evaluate expression of β1-integrin receptor, insulin-like growth factor receptor phospho-Akt protein and mitogen-activated protein kinase (phospho-extracellular signal-regulated kinase).

Tulokset: Kofeiini esti kollageenin  biosynteesiä annoksesta riippuvalla tavalla. Tämän prosessin mekanismin  havaittiin olevan prolidaasiaktiivisuuden tasossa.  Kofeiini esti merkitsevästi entsyymin aktiivisuutta.  Hyaluronaasin lisäämisellä ei ollut mitään vaikutusta kollageenin biosynteesiin tai prolidaasin aktiivisuuteen fibroblasteissa, joita oli kofeiinissa inkuboitu. Kofeiinilla oli myös estävää vaiktusta DNA:n biosynteesiin. Hyaluronaani (HA) kuitenkaan ei omannut mitään merkitsevää vaikutsta tähän prosessiin.  Kofeiinilla inkuboiduissa fibroblasteissa havaittu beeta1-integriinireseptorin ja IGF reseptorin estymä viittaisi mahdolliseen kollageenin biosynteesiä inhiboivaan mekanismiin.

 • RESULTS: Caffeine inhibited collagen biosynthesis in a dose-dependent manner. The mechanism of this process was found at the level of prolidase activity. Caffeine significantly inhibited the enzyme activity. The addition of HA had no effect on collagen biosynthesis or prolidase activity in fibroblasts incubated with caffeine. Caffeine also had an inhibitory effect on DNA biosynthesis. HA, however, did not have any significant effect on this process. The inhibition of the expression of β1-integrin and insulin-like growth factor receptor in fibroblasts incubated with the caffeine indicates a possible mechanism of inhibition of collagen biosynthesis.

 Johtopäätös. Kofeiini alentaa kollageenin synteesiä ihmisen viljellyissä fibroblasteissa. Hyaluronaanilla ei ollut mitään merkitsevää  suojavaikutusta tähän prosessiin. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa on  raportoitu kofeiinin  aiheuttamasta kollageenin synteesin estymisestä ihmisen ihon fibroblasteissa.

 • CONCLUSION: Caffeine reduces collagen synthesis in human cultured skin fibroblasts. HA did not have any significant protective effect on this process. This is the first study to our knowledge that reports caffeine-induced inhibition of collagen synthesis in human skin fibroblasts.

Avainsanat: kofeiini, kollageeni, fibroblasti, hyaluronihappo , hyaluronaani (HA) , prolidaasiaktiivisuus

KEYWORDS: caffeine; collagen; fibroblast; hyaluronic acid

 PMID: 25342885[PubMed - in process] PMCID: PMC4206198 Free PMC Article

lördag 9 maj 2015

Tyramiinipitoisista ruoista OncoLink neuvoja

http://www.oncolink.org/experts/article.cfm?id=2890
 • Kysymys: Hyvä OncoLink"Ask The Experts" 
 • Minkä takia  tyramiinipitoiset ruoat  eivät sovi karsinoidipotilaille?  Ja minkälaiset ruoat sitten sisältävät tyramiinia?

Question
Dear OncoLink "Ask The Experts,"
Why are foods with tyramine not good for carcinoid patients? What are examples of foods containing tyramine?
 •  Vastaus. ( jonka antaa tri Karin Wagner, kliinisen nutrition erikoislääkäri Abramsonin syöpäkeskuksesta:
 • Tyramiinia sisältävät ruoat voivat aiheuttaa joillekin  potilaille karsinoidioireita. Tyramiinia sisältävissä ruoissa on tyypillisesti  ikääntyneitä tai fermentoituja tuotteita, kuten pitkään  kypsytettyjä  juustoja tai savustettua juustoa ja - lihaa, misoa tai tempeh tuotteita.Joissain hedelmissäkin, vihanneksissa ja  pähkinöissä on jonkin verran tyramiinia, kuten leipäpavuissa, Brasilian pähkinöissä ja vadelmissa. Karsinoidi-järjestöltä saa lisätietoja tyramiinia sisältävistä elintarvikkeista.http://carcinoid.org/patient/living-with-carcinoid/nutrition
Answer
Karen Wagner MS, RD, LDN, Clinical dietitian specialist for the Abramson Cancer Center, responds:
Foods with tyramine can cause carcinoid symptoms for some patients. Foods containing tyramine are typically aged or fermented products, such as aged or smoked cheeses and meats, miso or tempeh products. Some fruits, vegetables and nuts also contain some tyramine, such as broad beans, Brazil nuts and raspberries. Carcinoid.org has some additional information about foods that contain tyramine.
This question and answer was part of the OncoLink Brown Bag Chat Series. View the entire Focus on Neuroendocrine Tumors Webchat transcript.

 Henkilökohtainen kommentti:

 Kun olin aloittanut keliakiadieetin non-trooppisen spruen oireisiini silloin 1980 luvun alussa, tuli vaihe, jolloin dieetistä huolimatta tuli pahoja kipukohtauksia, koliikkeja ja hakeuduin allergologille. Hän  sanoi, että minun tulisi välttää BIOGEENISIA AMINEJA. Tällaista en ollut  eläissäni kuullut aiemmin ja sitten sainkin listan Sahlgrenskan lääkäriltä  alkuohjeiksi. Se on tässä blogissakin merkattuna.  Tyramiini oli joukossa. Lisäksi sain lääkkeen Lomudal G..I jota otettiin ennen syömistä. Sitä jouduin sitten käyttämään pari vuotta, kunnes  koliikit,  joita ravinto aiheutti, menivät ohi. Luonnollsesti käytin gluteenitonta dieettiä koko ajan. Jouduin vähentämään raffinoitua sokeriakin   Niistä ajoista asti olen koettanut  välttää johdonmukaisesti  eräitä runsaasti bioogeenisia amineita sisältäviä ruokia.
ESIM:  Jos on valittavana   juustoja joissa on korkea tyramiini tai matala tyramiini,  on valittava matalatyramiinipitoinen ( mieto) ja harvennettava juustonsyöntiä,  ja  olenkin siirtynyt lähinnä  tuorejuustoon ( keso, rahka, maito), mutta koska kova  juusto on hyvää , sallin sitä silloin tällöin.

Hermonvälittäjäaineitten simultaani analyysi

 Samanaikaisanalyysi kahdestakymmnestä hermonvälittäjäaineesta. Merkkaan luettelossa mustalla koroostettuina ne jotka johtuvat aminohappofenylalaniinsita( ja tyrosiinista ) käsin. Tyrosiinin suora dekarboksylaatiotuote (  aminohappo miinus hiilidioksidi)  on tyramiini, jolla varsinaisesti ei ole funktiota, muyta sitä syntyy tässä  aineenvaihdunnassa ja se esiintyy  jalostettujen hermonvälittäjäaineityen joukossa ja saaytaa tehostaa niitten signalointia. Se liikkuu passiivilla diffuusiolla ilman omaa kuljettajaa tai reseptoria.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25869798
J Chromatogr A. 2015 May 22;1395:79-87. doi: 10.1016/j.chroma.2015.03.056. Epub 2015 Mar 30. Simultaneous analysis of multiple neurotransmitters by hydrophilic interaction liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.

Tiivistelmä , Abstract

Neurotransmitters are endogenous metabolites that allow the signal transmission across neuronal synapses. Their biological role is crucial for many physiological functions and their levels can be changed by several diseases. Because of their high polarity, hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) is a promising tool for neurotransmitter analysis. Due to the large number of HILIC stationary phases available, an evaluation of the column performances and retention behaviors has been performed on five different commercial HILIC packing materials (silica, amino, amide and two zwitterionic stationary phases). Several parameters like the linear correlation between retention and the distribution coefficient (logD), the separation factor k and the column resolution Rs have been investigated and the column performances have been visualized with a heat map and hierarchical clustering analysis. An optimized and validated HILIC-MS/MS method based on the ZIC-cHILIC column is proposed for the simultaneous detection and quantification of twenty compounds consisting of neurotransmitters, precursors and metabolites:
 1.  3-methoxytyramine (3-MT)
 2. 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA),
 3. 5-hydroxy-L-trypthophan, 
 4. acetylcholine,
 5. choline,
 6.  L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA),
 7.  dopamine,
 8.  epinephrine,
 9.  γ-aminobutyric acid (GABA),
 10.  glutamate,
 11.  glutamine,
 12.  histamine,
 13.  histidine,
 14.  L-tryptophan,
 15.  L-tyrosine,
 16.  norepinephrine,
 17.  normetanephrine,
 18.  phenylalanine,
 19.  serotonin
 20.  tyramine.
 The method was applied to neuronal metabolite profiling of the central nervous system of the freshwater snail Lymnaea stagnalis. This method is suitable to explore neuronal metabolism and its alteration in different biological matrices.
Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.